Całodzienną opiekę domową chorego

Opieka domowa chorego, czyli szereg czynności pielęgniarskich, obejmuje np. toaletę chorego, karmienie, pomoc przy wykonywaniu codziennych czynności przez pacjenta.